Pa mor aml y dylid newid brwsh carbon yr injan?

2022-01-11

Nid yw amlder ailosod brwsh carbon wedi'i nodi. Yn ôl caledwch y brwsh carbon ei hun, amlder y defnydd a ffactorau eraill i bennu amlder ailosod. Os caiff ei ddefnyddio'n aml, caiff ei ddisodli mewn tua blwyddyn. Prif rôl brwsh carbon yw rhwbio metel tra'n dargludo trydan, a ddefnyddir yn bennaf mewn moduron trydan. Mae perfformiad cymudo brwsh carbon yn dda, bywyd gwasanaeth hir, sy'n addas ar gyfer pob math o beiriant modur, generadur ac echel.

Mae cyfnod ailosod brwsh carbon y generadur yn gysylltiedig â'r amgylchedd. Mae'r cyfnod ailosod penodol fel a ganlyn: Mae'r amgylchedd yn dda, nid oes llwch a thywod, ac nid yw'r lleithder aer yn uchel. Gellir defnyddio'r brwsh carbon am fwy na 100,000 cilomedr. Mae angen ailosod tua 50,000 cilomedr o ffyrdd gwledig llychlyd; Mae brwsh carbon yn wrthrych hawdd ei wisgo, mae'n anodd arsylwi ar ei draul. Mae angen dadosod y generadur i'w archwilio, felly mae angen atgyweirio'r brwsh carbon. Gall brwsh carbon gyrraedd 2000h o dan amodau cymudo da, ond dim ond o dan amodau eithafol y gall gyrraedd 1000h, ac yn gyffredinol gall bywyd ei wasanaeth gyrraedd 1000H-3000 h.

Brwsh carbon a elwir hefyd yn brwsh, fel cyswllt llithro, a ddefnyddir yn eang mewn llawer o offer trydanol. Defnyddir brwsh carbon mewn cymudadur neu gylch slip o fodur, fel y cyswllt llithro o dynnu a chyflwyno cerrynt, mae ganddo ddargludedd trydan da, dargludiad gwres a pherfformiad iro, ac mae ganddo gryfder mecanyddol penodol a greddf gwreichionen cildroadwy. Mae bron pob modur yn defnyddio brwsh carbon, mae brwsh carbon yn rhan bwysig o'r modur. Defnyddir yn helaeth mewn pob math o generadur AC / DC, modur cydamserol, modur DC batri, cylch casglwr modur craen, pob math o weldwyr, ac ati. Mae brwsys carbon wedi'u gwneud yn bennaf o garbon ac yn gwisgo'n hawdd. Dylid cynnal a chadw ac ailosod yn rheolaidd a chael gwared ar ddyddodiad carbon.
  • QR
google-site-verification=SyhAOs8nvV_ZDHcTwaQmwR4DlIlFDasLRlEVC9Jv_a8