Rôl benodol brwsys carbon

2022-02-21

Brwshys carbon, a elwir hefyd yn brwsys trydan, yn cael eu defnyddio'n eang mewn llawer o offer trydanol fel cyswllt llithro. Y prif ddeunyddiau a ddefnyddir ar gyfer brwsys carbon mewn cynhyrchion yw graffit, graffit wedi'i iro, a graffit metel (gan gynnwys copr, arian). Mae brwsh carbon yn ddyfais sy'n trosglwyddo egni neu signalau rhwng y rhan sefydlog a rhan gylchdroi modur neu generadur neu beiriannau cylchdroi eraill. Fe'i gwneir yn gyffredinol o garbon pur a cheulydd. Mae gwanwyn i'w wasgu ar y siafft cylchdroi. Pan fydd y modur yn cylchdroi, anfonir yr egni trydan i'r coil trwy'r cymudadur. Oherwydd mai ei brif gydran yw carbon, a elwirbrwsh carbon, mae'n hawdd ei wisgo. Dylid ei gynnal a'i ddisodli'n rheolaidd, a dylid glanhau'r dyddodion carbon.
1. Mae'r cerrynt allanol (cerrynt cyffro) yn cael ei gymhwyso i'r rotor cylchdroi trwy'rbrwsh carbon(cerrynt mewnbwn);
2. Cyflwyno'r tâl statig ar y siafft fawr i'r ddaear trwy'r brwsh carbon (brwsh carbon daear) (cerrynt allbwn);
3. Arwain y siafft fawr (ddaear) i'r ddyfais amddiffyn ar gyfer amddiffyn sylfaen rotor a mesur foltedd cadarnhaol a negyddol y rotor i'r ddaear;
4. Newid y cyfeiriad presennol (mewn moduron cymudadur, mae'r brwsys hefyd yn chwarae rôl cymudo).
Ac eithrio'r modur asyncronig ymsefydlu AC, nid oes. Mae moduron eraill yn ei gael, cyn belled â bod gan y rotor gylch cymudo.

Egwyddor cynhyrchu pŵer yw bod cerrynt trydan yn cael ei gynhyrchu yn y wifren ar ôl i'r maes magnetig dorri'r wifren. Mae'r generadur yn torri'r wifren trwy adael i'r maes magnetig droelli. Y maes magnetig cylchdroi yw'r rotor a'r wifren sy'n cael ei thorri yw'r stator.

  • QR
google-site-verification=SyhAOs8nvV_ZDHcTwaQmwR4DlIlFDasLRlEVC9Jv_a8