Gan gadw rhagofalon gosod

2022-02-23

A yw'rdwynyn cael ei osod yn gywir yn effeithio ar gywirdeb, bywyd a pherfformiad. Felly, dylai'r adran dylunio a chynulliad astudio'n llawn ydwyngosod. Y gobaith yw y bydd y gosodiad yn cael ei wneud yn unol â'r safon waith. Mae safonau eitemau gwaith fel arfer fel a ganlyn:
(1) Glanhewch y dwyn a'r rhannau cysylltiedig â dwyn
(2) Gwiriwch ddimensiynau ac amodau gorffen rhannau cysylltiedig
(3) Gosod
(4) Archwiliad ar ôl gosod y dwyn
(5) Iraid cyflenwi
Hyderir y bydd ydwynbydd pecynnu yn cael ei agor ychydig cyn ei osod. Iro saim cyffredinol, dim glanhau, llenwi'n uniongyrchol â saim. Nid oes angen glanhau olew iro yn gyffredinol. Fodd bynnag, dylid glanhau Bearings ar gyfer offerynnau neu ddefnydd cyflym gydag olew glân i gael gwared ar yr atalydd rhwd sydd wedi'i orchuddio ar y Bearings. Mae berynnau ag atalydd rhwd wedi'u tynnu yn hawdd i'w rhydu, felly ni ellir eu gadael heb oruchwyliaeth. Ar ben hynny,berynnausydd wedi'u selio â saim gellir eu defnyddio'n uniongyrchol heb lanhau.
Mae dull gosod y dwyn yn amrywio yn dibynnu ar y strwythur dwyn, ffit ac amodau. Yn gyffredinol, gan fod y rhan fwyaf o'r siafftiau'n cylchdroi, mae angen ffit ymyrraeth ar y cylch mewnol. Mae Bearings turio silindrog fel arfer yn cael eu pwyso i mewn gan wasg, neu trwy ddull crebachu-ffit. Yn achos twll taprog, gosodwch ef yn uniongyrchol ar y siafft taprog, neu gosodwch ef â llawes.
Wrth osod i'r gragen, yn gyffredinol mae llawer o ffit clirio, ac mae gan y cylch allanol swm ymyrraeth, sydd fel arfer yn cael ei wasgu gan wasg, neu mae yna ddull ffit crebachu ar gyfer gosod ar ôl oeri. Pan ddefnyddir rhew sych fel oerydd a defnyddir ffit crebachu ar gyfer gosod, bydd lleithder yn yr aer yn cyddwyso ar wyneb y dwyn. Felly, mae angen mesurau gwrth-rhwd priodol.


  • QR
google-site-verification=SyhAOs8nvV_ZDHcTwaQmwR4DlIlFDasLRlEVC9Jv_a8