Ffyrdd o atal difrod i bapur inswleiddio DMD

2022-03-01

Papur inswleiddio DMDmae ganddo lawer o nodweddion perfformiad rhagorol ac mae ganddo wahanol ddulliau defnydd mewn gwahanol ddiwydiannau, ond mae'n anochel y bydd yn cael ei niweidio yn ystod y cais, oherwydd mae ganddo lawer o ffactorau sy'n hawdd eu hanwybyddu yn y broses ymgeisio, a bydd cymhwysiad hirdymor yn achosi ei briodweddau amrywiol a bywyd gwasanaeth yn cael eu colli, felly mae'n bwysig atal ei dorri. Felly beth yw'r ffyrdd i'w atal rhag cael ei niweidio? Gadewch imi ei gyflwyno i chi isod.

(1) Peidiwch â defnyddio cynhyrchion inswleiddio ag ansawdd is-safonol;
(2) Dewiswch offer trydanol yn effeithiol yn ôl yr amgylchedd gwaith ac amodau'r cais;
(3) Gosod offer trydanol neu wifrau yn effeithiol yn unol â rheoliadau;
(4) Cymhwyso offer trydanol yn unol â pharamedrau technegol i atal gweithrediad gor-foltedd a gorlwytho;
(5) Dewiswch bapur inswleiddio DMD addas yn effeithiol;
(6) Cynnal profion ataliol inswleiddio ar offer trydanol yn unol â'r terfyn amser a'r prosiect rhagnodedig;
(7) Gwella'r strwythur inswleiddio yn iawn;
(8) Atal difrod mecanyddol i strwythur inswleiddio offer trydanol wrth gludo, gosod, gweithredu a chynnal a chadw, ac atal lleithder a baw.

Mae'r uchod yn gyflwyniad byr a manwl i ddifrod papur inswleiddio DMD a'r ffordd i'w atal. Edrychaf ymlaen at eich helpu.

  • QR
google-site-verification=SyhAOs8nvV_ZDHcTwaQmwR4DlIlFDasLRlEVC9Jv_a8